Lokale Hovedgård politikere går sammen om togstop(Arkivfoto)

Tre kommunalpolitikere fra Horsens Byråd og tre repræsentanter fra Hovedgård Lokalråd fik foretræde for Folketingets transportudvalg 10. maj 2022. Med foretrædet ønskede gruppen at indlede et stærkere samarbejde mellem lands- og kommunalpolitikere i ambitionen om at genåbne Hovedgård Station som standsningssted.

De lokale politikere Jan Koborg Olsen (S) og Niels Povlsgaard (V) er gået sammen for i fællesskab at arbejde for et togstop i Hovedgård.

Sammen med byrådskollegaerne Lisbeth Torfing (EL.) og Irene Simonsen (V) ønsker de at skabe et stærkere samarbejde mellem lands- og kommunalpolitikere. Ud over politikerne deltager Ejvind Olsen og Vagn Christensen fra Hovedgård Lokalråd og Claus Hilding Thomsen fra Hovedgård, som er forhenværende lokomotivfører ved DSB.

- Sammenhæng mellem lands- og kommunalpolitik kræver, at der er sammenhængskraft i de fremtidige tiltag. Et togstop i Hovedgård vil skabe mening både i forhold til de mål der allerede er sat for klimapolitik, landdistriktspolitikken og bedre kollektiv transport, fortæller Irene Simonsen (V), medlem af Horsens Byråd, forhenværende MF.

Transportudvalget præsenteres for en række overordnede argumenter for, hvorfor et togstop for regionaltog i Hovedgård er nødvendigt og realistisk.

  • Minimal køreplanspåvirkning – et togstop vil ikke betyde forsinkelse af landstrafikken
  • Skal målene for grøn omstilling og co2reduktion indfries skal der være et miljørigtigt alternativ til bilen.
  • I de kommende år vil flere og flere flytte ud i mindre byer og bysamfund. Derfor bliver der behov for bedre kollektiv transport ind til større byer med arbejdspladser og uddannelsessteder.

- Det er vigtigt, at vi får et togstop i Hovedgård. Både i forhold til vores by, men også når vi taler klima, er det vigtigt, at der er et grønt alternativ til at tage bilen ind til Horsens. Vi har et godt politisk samarbejde om det lokalt, og det er vigtigt at vi står sammen, hvis drømmen skal blive til virkelighed, udtaler Jan Koborg Olsen, (S), medlem af Horsens Byråd

- Vi tror på det. Horsens og Aarhus vil fortsat vokse i fremtiden. Men flere og flere ønsker at bosætte sig udenfor de større byer i oplandet. Særligt børnefamilierne søger ud, og seniorerne vil gerne blive boende. Derfor skal vi have bedre kollektiv trafik, som binder de mindre bysamfund sammen med de større byer, lyder det fra Niels Povlsgaard (V), medlem af Horsens Byråd

Ejvind Olsen som er formand Hovedgård Lokalråd slutter således af:

- Jeg er rigtig glad for, at gruppen af lokalpolitikere har bedt om foretræde på Christiansborg. Der har været stort fokus på potentialet i et togstop igennem flere år nu, og der har også været stor politisk opbakning til lokalrådets arbejde.
 

Lignende artikler

Niels Bjørn Povlsgaard

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021