Ny fjernvarmepulje skal sætte fart på udfasningen af olie- og gasfyrFoto: Colourbox.

Energistyrelsen åbner en ny fjernvarmepulje, som skal yde støtte til fjernvarmevirksomhedernes konverteringsprojekter i områder, hvor energieffektiv fjernvarme erstatter fossil varmeforsyning fra individuelle olie- og gasfyr. Der er afsat 405 mio. kr. til tilskudsordningen i 2021-23, hvoraf 145 mio. kr. uddeles i år.

Af Energistyrelsen

Fjernvarmevirksomheder kan få tilskud til konverteringsprojekter fra puljen, hvor energieffektive fjernvarmenet udrulles som erstatning for individuelle olie- og gasfyr.

Tilskuddet er et fast beløb på op til 20.000 kr. per konverteret olie- og gasfyr for det antal, som udgør minimumstilslutningen.

Minimumstilslutningen er defineret som det antal konverteringer i projektområdet, der inklusiv tilskud fra fjernvarmepuljen medfører balance i de tilbagediskonterede selskabsøkonomiske indtægter og udgifter over levetiden på konverteringsprojektets investeringer.

Fjernvarmepuljen kan søges løbende fra den 10. januar 2021 frem mod udgangen af 2023 via Energistyrelsens ansøgningsportal. Energistyrelsen behandler og reserverer midler efter et først-til-mølle princip. Åbenlyst mangelfulde ansøgninger kan dog tildeles afslag.

Læs mere om fjernvarmepuljen og ansøgningsportalen, og hent ansøgningsvejledningen, der giver en detaljeret beskrivelse af ansøgningsproces og støttebetingelser.

Baggrund:

  • Partierne bag Klimaftalen for energi og industri mv. af den 22. juni 2020 afsatte midler til udrulning af fjernvarme sammen med tre andre tilskudsordninger med sigte på at nedsætte CO2- udledningen fra olie- og gasfyr i den individuelle varmeforsyning. Puljerne blev samlet skønnet at bidrage til en CO2-reduktion på 700.000 tons i kombination med ændringer i varmereguleringen.
  • Den konkrete fordeling af midlerne mellem de fire tilskudsordninger blev aftalt den 30. oktober 2020 i en opfølgende aftale. Samlet er der afsat 405 mio. kr. over perioden 2021-2023 i fjernvarmepuljen.
  • I Finansloven for 2021 er der afsat yderligere midler til at styrke indsatsen for at udfase olie- og gasfyr i perioden 2021-2025. Midlerne fordeles mellem de fire puljer primo 2021 på baggrund af en politisk aftale.
     

Lignende artikler

Energistyrelsen

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Seneste video

Borgmester Peter Sørensens virtuelle nytårskur
03. jan 2021