Nyhedsapp tager udgangspunkt i børnenes behov’Ultra Nyt+’ hedder en ny app fra DR, der lanceres i dag til de 9-14-årige. (Foto: Grafik: Jens Albæk Aarup)

’Ultra Nyt+’ hedder en ny app fra DR, der lanceres i dag til de 9-14-årige. Den skal - ved at bruge interaktive greb, børnene kender fra sociale medier, gøre nyheder relevante for dem. Udgangspunktet for appen er, hvad børnene selv siger en app skal kunne, hvis den skal give mening for dem.

En helt gennemgående tilgang til børneindhold fra DR’s side er, at det altid skal udarbejdes i dialog og inddragelse af målgruppen, så man sikrer sig, at indholdet afspejler børnenes reelle behov og deres ståsted i livet.

Det er også tilfældet med den ny ’Ultra Nyt+’-app, hvor man ud over allerede eksisterende børneredaktører, B&U’s Ultra-panel - med tæt på 500 børn fra hele Danmark - også har inddraget 150 skolebørn i udviklingen af appen for at få deres input. 

Herigennem har man blandt andet fundet frem til, at børn netop i 9-14-årsalderen er optaget af at forstå og sætte sig selv i kontekst til verden omkring dem, og derfor i den alder har et behov for svar og informationer i den sammenhæng. De har samtidig brug for at spejle sig i andre og deres holdninger omend det for mange gerne må foregå anonymt, da det skaber en tryghed i processen, som de har brug for.

Hvis man troede, at alle børn bare drømmer om at blive set og hørt hele tiden, så er det altså, ifølge digital børneredaktør for Minisjang, Ramasjang, Ultra og DR Lær, Katrine Granholm, en sandhed med modifikationer.

- Det har været sjovt at se, at der blandt børnene er en tendens til, at man gerne vil kunne ytre sig anonymt og have et mere ’hemmeligt rum’, hvor man trygt kan afprøve sig selv og sine holdninger. Flere vil gerne kunne undgå at blive åbent bedømt af hverken voksne eller andre unge. Det har været en spændende indsigt i arbejdet med appen, som man ikke ville have fået ud fra en mere løs voksen-tilgang til unges medieforbrug. Her kunne det lidt klicheagtigt hurtigt bare kommer til at handle om ’likes’ og synlig popularitet, men der altså også et element, der hedder at børnene kan føle sig stressede og udstillede af eksponering, som man skal tage hensyn til, siger Katrine Granholm.

Et modsvar til stress og uro

Tværtimod viser feedbacken fra børnene altså, at der kan ligge en potentiel stærk værdi i at tilbyde børnene et frirum fra de sociale medier, der for flere fører til stress og uro, fordi det let kan blive til en opskruet konkurrence, der ikke altid er af det gode.

’Ultra Nyt+’ er derfor udarbejdet med det sigte at give et mere trygt og ikke-stressende tilbud til de unge. Et tilbud, der kombinerer underholdning, spejling og involvering med nogle trygge rammer til at udforske både gode og dårlige nyheder, der er relevante for dem.

Erfaringer fra ’Ultra Nyt’s arbejde de seneste år og brugerinddragelsen i udviklingen af appen, viser i tillæg, at man via en legende og fællesskabsorienteret tilgang, kan gøre nyheder relevante og få børns nyhedsforbrug og motivation til at stige. Det sker i den nye app ved, at man skaber et engagerende univers, hvor børnene kan både quizze og svare på spørgsmål om dagens nyheder. De får ligeledes herigennem direkte medbestemmelse omkring, hvilke nyheder, der kommer i tv-udsendelserne.

For Maria Kennet, der er ansvarlig for appen, er det helt afgørende for appens relevans, at vi bliver ved med at inddrage børnene for at sikre vedvarende engagement.

- For at sikre at vi bygger en app, som børnene rent faktisk vil bruge, har vi bygget og testet et hav af prototyper. Den app, vi lancerer i dag, er udelukkende bygget på børnenes indspark. Og vi er slet ikke færdige. For vi skal løbende videreudvikle appen på baggrund af den feedback, vi får, når den kommer ud og bliver brugt af børnene, for at sikre, at vi hele tiden flytter os i takt med børnene, siger Maria Kennet, der er product manager for DR’s digitale børneprodukter.

Engagementet fra børnene kan således både løbende give dem lyst til at tilegne sig viden og flere børn fra testundersøgelserne peger samtidig på, at appen samtidig er et godt modspil til dårlig samvittighed over overforbrug af spil og mobiltelefon.

’Ultra Nyt+’ bygger altså, ifølge chef i B&U Marlene Boel, naturligt oven på de allerede eksisterende erfaringer fra ’Ultra Nyt’s univers, hvor dialogen med børnene er altafgørende.

- Vi ved herfra, at børnene er glade for at følge med i alt fra udlandspolitik til det som sker herhjemme. Med appen giver vi dem en mulighed for at interagere med de nyheder, som taler ind i deres verden- samtidig med at de måske lærer noget undervejs. Vi kan også bruge appen til at undersøge, om børnene ønsker at vi tager et specielt emne op og behandler det journalistisk, og det ligger i forlængelse af ’Ultra Nyt’s DNA, at vi taler med børn om nyheder og ikke til dem, siger Marlene Boel.

DR

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021