Nyt strategisk samarbejde mellem to advokatfirmaer i SkanderborgJens Glavind, Lars Wind- Johannesen og Simone Glavind.

De to advokatfirmaer Advokaterne Vermeij & Staunskjær, Skanderborg, og LRP Advokater, Horsens, indgår pr. 1. februar 2022 et strategisk samarbejde. Et samarbejde, der er skabt efter en overbevisning om, at virksomhedernes supplerende kompetencer og den styrkede fysiske tilgængelighed i Østjylland vil være en gevinst for alle parter.

Det nye samarbejde mellem de to advokatfirmaer indebærer, at der d. 1. februar 2022 oprettes et kontorfællesskab på Advokaterne Vermeij & Staunskjærs kontor i Skanderborg, så LRP Advokater fra denne dato vil være fast repræsenteret i Skanderborg, ligesom Advokaterne Vermeij & Staunskjær fremadrettet vil råde over kontorfaciliteter hos LRP Advokater i Horsens.

Samarbejdet er skabt af en overbevisning om, at de to advokatvirksomheders kompetencer supplerer og komplementerer hinanden, ligesom parterne vurderer, at samarbejdet vil styrke de to advokatfirmaers stærke forankring i Østjylland – noget der vil komme begge virksomheders kunder til gode. Parterne er enige om værdien for kunderne af et stærkt og velkonsolideret advokatkontor i retskredsens næststørste by, Skanderborg”.

”Vi har valgt at etablere os i Skanderborg, da området er strategisk vigtigt for os. Vi har mange eksisterende både private og erhvervskunder her, og vi ser et stort potentiale i at skabe endnu flere samarbejdsrelationer.

Advokat og partner Lars Wind-Johannesen, LRP Advokater fortæller:

”Sammen med Vermeij & Staunskjær vil vi skabe synergier indenfor såvel privat- som erhvervsretten, og vi kan med fordel supplere hinanden på en lang række fagområder.

Med vores samlede styrke, erfaring og kompetencer giver vi både private, familier og erhvervsvirksomheder i Skanderborg rådgivning på et højt specialiseret niveau med det klare mål at skabe værdi for kunderne i et miljø, hvor nøgleordene er tilgængelighed og hurtig effektiv rådgivning.”

Advokaterne Vermeij & Staunskjær ser ligeledes frem til samarbejdet:

”Med vores udgangspunkt i Østjylland, og med kontor i Skanderborg, har vi i snart 40 år drevet advokatvirksomhed med rådgivning til både private og erhvervsdrivende med vægt på høj faglighed og effektiv sagsbehandling. ’Vi er opmærksom på, at den lange historik og faste forankring i Skanderborg forpligter”

Advokat og partner Henrik Adam Staunskjær tilføjer:

”Med henblik på at sikre en fortsat høj faglighed og hurtig sagsbehandling - og med henblik på at fastholde vores umiddelbare tilgængelighed, har vi vurderet, at et strategisk samarbejde med LRP Advokater vil kunne styrke kontorets faglige profil samt åbne for yderligere rådgivningsområder, ligesom videns- og erfaringsdeling vil sikre en endnu mere komplet rådgivning. Vi ser derfor frem til at byde LRP Advokater velkommen på vores kontor til et fremtidigt frugtbart samarbejde!

LRP Advokater vil fra 1. februar 2022 i Skanderborg bl.a. være repræsenteret af advokat Lars Wind- Johannesen, bosiddende i Stilling, samt Simone Glavind, bosiddende i Hørning samt Sara Aslak Pommerencke og Jens Glavind bosiddende i hhv. Horsens og Østbirk.

Kontorfællesskabet drives fra Advokaterne Vermeij & Staunskjærs kontor i Dommergården, beliggende Adelgade 19, 8660 Skanderborg.
 

LRP

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023