Områdefornyelse i Hovedgård giver kvalitetsløftOnsdag i uge 10 sidst på eftermiddagen var der indkaldt til borgermøde i Hovedgård, det var Lokalrådet som havde inviteret for at informere områdefornyelse af Stationspladsen.

Hovedgård lokalråd har sammen med Horsens Kommune gennem flere år arbejdet på at gennemføre en områdefornyelse af området omkring Stationen i Hovedgård. Et byfornyelsesprogram har bla. været til debat og er vedtaget af Byrådet i 2022, der også har bevilget i alt 5,9 mio. kr. til projektet. 

Onsdag aften var der indbudt til informationsmøde om projektet, som skal udføres i sidste halvdel af 2023. Projektet omfatter en omlægning af Stationspladsen, der ikke er opdateret gennem årtier. 

Medarbejdere fra Horsens Kommune præsenterede på mødet de foreløbige tanker om projektet, som er udarbejdet af Schul Landskabsarkitekter i samråd med Kommunen og Lokalrådet. Tanken er at ændre pladsen fra et rent trafikrum til et nyt centrum - og ansigt udadtil hvis, eller når, der igen kommer togstop i byen. 

Omdannelsen sigter på at bringe nogle af pladsens oprindelige kvaliteter, med opholdsmuligheder, træer og blomster tilbage i en ny udgave. Der tænkes også i klimasikring, og der arbejdes med naturligt hjemmehørende plantearter. Materialevalget til belægninger og kanter tager udgangspunkt i stedets historie og nutid som knytter sig til jernbanen og omfatter f.eks. klinker, granit, træ og jern. 

Pladsen er fortsat adgangsvej til en række boliger og andre funktioner som lægehus, bibliotek og kiosk, men den bliver indrettet til en lavere hastighed. 

På sigt bliver der også mulighed for at opleve et nyt kunstværk, som en lokal gruppe af borgere fortalte om på mødet. 

De ca. 30 fremmødte borgere havde en række spørgsmål, som blev besvaret - og derudover en række forslag og ideer, som Lene Holmgaard og Søren Nellemann fra Horsens Kommune tog med hjem. Generelt var der en god stemning og stor tilslutning til projektet. 

Forventningen er, at projektet går i jorden efter sommerferien. Nærmere informationer om tidsplan følger senere.

Lignende artikler

Jørn Kildall

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Østbirk Kirke
29. maj 2024