SkyClean har potentiale til at halvere landbrugets klimaaftryk(arkivfoto)

SkyClean er en teknologi, der har potentiale til at halvere landbrugets klimaaftryk og gøre flybrændstof klimaneutralt. Og nu viser en ny rapport, at SkyClean sandsynligvis er billigere for samfundet end andre klimateknologier med tilsvarende potentiale.

Landbruget kan reducere sin udledning af klimagasser med 50 procent ved hjælp af den såkaldte SkyClean-teknologi. Det har eksperter fra Danmarks Tekniske Universitet og Aarhus Universitet tidligere anslået.

Nu viser en netop offentliggjort rapport fra Ea Energianalyse a/s, at SkyClean-teknologien kan levere en meget stor klimareduktion til en samfundsøkonomisk omkostning, der er lavere end ved andre klimateknologier, der blot kommer i nærheden af potentialet i SkyClean.

- I en sammenligning med realistiske alternativer viser vores rapport klart, at der samfundsøkonomisk er et rigtig godt rationale i lagring af CO2 og samtidig produktion af grønne brændstoffer med SkyClean-teknologien, siger Hans Henrik Lindboe, Partner, Ea Energianalyse a/s.

SkyClean er udviklet af opfinder og iværksætter Henrik Stiesdal. Teknologien bruger landbrugets restprodukter, blandt andet halm, gylle, dybstrøelse og restfibre fra biogasanlæg, til dels at danne klimaneutralt flybrændstof, dels at binde kulstof i jorden.

SkyClean blev lanceret i forsommeren 2019 sammen med partnerne Landbrug & Fødevarer, SEGES, Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet og Siemens Gamesa.

Nu er Stiesdal Fuel Technologies klar til at opføre det første SkyClean-pilotanlæg. Formålet med pilotanlægget, som får en effekt på 2 MW, er at få finpudset teknologien, så alle elementer i et serieproduceret anlæg kan blive afprøvet.

- Hvis alt går vel, så kan vi næste år gå i gang med en fuldskala prototype af et serieproduceret anlæg med 10-40 MW effekt. Og med lidt held kan vi begynde at levere kommercielle anlæg i 2023, siger Henrik Stiesdal.

På finansloven for 2021 og 2022 blev afsat sammenlagt 200 mio. kr. til at udvikle pyrolyseteknologier til landbruget.

- Vi håber, at vi kan få en del af denne pulje til at få udviklet og markedsmodnet SkyClean. Men hvis vi skal have det hele med på både forsyningskæden og det forskningsmæssige, så bliver der behov for yderligere målrettet finansiering. Men det vigtigste er, at der kommer nogle langsigtede rammebetingelser, som gør det muligt for landmænd, varmeværker og andre investorer at opføre pyrolyseanlæg på kommercielle vilkår, siger Henrik Stiesdal.

Og hvis SkyClean-teknologien skal blive det gennembrud, som kan løse en stor del af landbrugets klimaudfordringer, så skal der politisk satses mere, mener Thor Gunnar Kofoed, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

-Ea Energianalyses arbejde viser, at den samfundsøkonomiske omkostning ved Skyclean er lavere end andre klimatiltag med tilsvarende potentiale, men det er det eneste som samtidig lægger kulstof fra luftens CO2 ned i jorden til langtidslagring, længere end skov. Det er derfor vores håb, at man fra politisk side er villig til at gå forrest og afsætte tilstrækkelige midler til at få færdigudviklet og kommercialiseret SkyClean teknologien i storskala.

-Med den situation verden står i, så kan vi ikke holde til, at vi ikke får indfriet potentialet. Hvis dette projekt kan realiseres og rulles ud, bliver det en markant ”gamechanger” for at reducere klimaudledningen i Danmark og senere også i resten af verden, siger Thor Gunnar Kofoed.

Læs mere om SkyClean her: https://lf.dk/viden-om/klima/ny-teknologi-kan-halvere-landbrugets-klima…
 

Lignende artikler

Landbrug & Fødevarer

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023