Stop spildevandsudledningen i Horsens fjordMartin Ravn (V), Formand for Plan og Vej

Der er stor fokus på naturen, fjorden og vandløbene i vores kommune. Det er godt, men også helt nødvendigt, for klimaet er under forandring og det betyder blandt andet, at vi langt oftere bliver ramt af kraftige regnskyl og skybrud. Det bekræftes af juli måned, som er den mest nedbørsrige målt nogensinde.

Af Karina Aamann - Venstre - Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget
Lars Jensen - Venstre - Skole, Unge- og Uddannelsesudvalget
Martin Ravn - Venstre - Formand for Plan og Vej

Flere badestrande har i sommer været lukket som følge af forhøjet bakterieniveauer, og det har sat øget fokus på kloaksepareringen i hele landet. Hvis man f.eks. skal følge Horsens kommunes egen anvisning, så frarådes badning på Langelinie i minimum to dage efter større regnvejrshændelser. 

Hvorfor?

Fordi alle husstande i Horsens by og opland endnu ikke er kloaksepareret. Flere steder løber regnvandet ned i spildevandsrørene. Ved Langelinie findes der flere overløbsbygværker. De åbner op, når trykket på spildevands systemet bliver for stort. Det betyder, at der ved kraftige regnvejshændelser udledes opblandet spildevand ved Langelinie og dermed en helbredsrisiko for de badende. 

Det betyder desværre også, at der udledes store mængder næringsstoffer til vores vandløb og fjord fra nogle af de mange andre overløbsbygværker, der findes i vores kommune.

Det er ødelæggende for både vandmiljøet og badeoplevelsen. Spildevandsudledninger var også den primære årsag til, at der ikke kunne etableres et åbent havnebad i vores fjord. 

Ålegræsprojekter og kunstige stenrev er gode initiativer, men er i denne sammenhæng symptombehandling. Derfor kæmper Venstre og de Konservative fortsat side om side, sammen med andre partier, for en ren fjord, hvilket også kan ses i de sidste års budgetaftaler.

Det har dog lange udsigter før hele kommunen og Horsens by er fuldt kloaksepareret. I skrivende stund er målet først nået i 2060 og det er vel at mærke, hvis forsyningsselskabet SAMN har vilje og økonomi til det.

Det er Venstres ambition, at kloaksepareringen skal færdiggøres 20 år tidligere og vi vil derfor opfordre byrådet til, at vi i fællesskab beder forsyningsselskabet SAMN om at tilvejebringe økonomien og fremrykke anlægsinvesteringen, så fjorden er helt ren for spildevand i 2040.
 

Martin Ravn

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Vi er ikke som de andre
27. mar 2024