Stor tilslutning til vælgermøde i ØstbirkHvad fylder i debatten til et vælgermøde? Trafik indtager atter en sikker førsteplads og det var også det emne tilhørerne og de politiske kandidater, i Østbirk Hallen, helst vil tale om på det det store vælgermøde torsdag aften.

Af Jørn Kildall

Torsdag aften havde Horsens Folkeblad og Østbirk Borgerforening inviteret til vælgermøde med fem – næsten – lokale kandidater i panelet og til at lede slagets gang og taletiden, stod journalist Jens Amtoft i spidsen. Der var mødt omkring 100 tilskuere op til mødet i Østbirk hallen.

I debatpanelet sad fra Østbirk; Birthe Knudsen (A), Jesper Bendtsen (V) og Jesper West Lienhøft (K). De to øvrige deltagere var Paw Amdisen (SF) fra Torsted og Børge Sørensen (RV) fra Nim.

Jesper Bendtsen (V))

Første emne var Østbirk bymidte og hvordan fremtiden skulle se ud for den. Peder Skrams Plads kom hurtigt i debat og der var mange idéer fra panelet, men politikere mener at de bedste forslag kommer fra beboerne i Østbirk og dem som bruger byen.

Der blev også talt om et kulturhus/medborgerhus, som kunne ligge i biblioteket eller den gamle købmandsforretning, idéerne var mange. Birthe Knudsen var hurtig til at love hun ville arbejde for et medborgerhus til Østbirk.

Men hele tiden gik diskussionen over til at tale om trafik og flere i panelet påpegende den voldsomme trafik man oplever i Østbirk når der sker uheld på E45 og trafikken ledes af landevejene udenom motorvejen.

Det blev nævnt at Ydingvej er meget svær at krydse for skoleeleverne – også når trafikken er ”normal”. Der blev nævnt at etablere en rundkørsel i byens travle kryds og andre ville vente på at udvidelsen af E45 skulle tage toppen af trafikken, og Paw Amdisen pegede på mere og bedre kollektiv trafik, som en del af løsningen.

Birthe Knudsen (A)

Andet emne på aftenens vælgermøde var trafikken.

Som nævnt tidligere oplever man tung trafik i byen når E45 lukker og mange tunge lastbiler kører dagligt gennem byen til Uldum hvor Jysk har et stort lager. Jesper Bendtsen kom med et konkret forslag om at få etableret en ringvej nord om byen fra Ydingvej til Sattrupvej, så trafikken ikke skal gennem Østbirk.

Aftenens hotte emne var cykelstier, der som flere bemærkede, har været på dagsordenen i mere end 20 år og nu kommer der en cykelsti mellem Østbirk og Horsens. Flere af paneldeltagerne mente ikke at det var pengene værd og at cykelstier mellem de mindre byer kunne gøre mere gavn, da man allerede har en god sti til Horsens, i Bryrupbanestien.

Jesper West Lienhøft (K)

Desuden blev en cykelsti mellem Østbirk og Yding igen bragt op, og Jesper Bendtsen kunne sende en stikpille i retning af Birthe Knudsen om at man havde hørt om cykelsti til Yding i 17 år og han håbede på at der snart sker noget. Birthe Knudsens kunne fortælle, a hun er overbevist om at der kommer cykelsti til Yding i den kommende valgperiode.

Der blev også tid til at tale om vedligeholdelse af Østbirk, der kan virke slidt visse steder, og der er mange dårlige veje og belægninger som trænger til en kærlig hånd. Der blev også talt om etablering af bypedeller i byen, hvilket allerede var forsøgt, men ingen havde vist interesse for at være med i ordningen, selvom der står en pose penge klar til projektet.

Lignende artikler

Jørn Kildall

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Østbirk Kirke
29. maj 2024