Togstop Hovedgård: En ny chance på sporetEt møde mellem centrale aktører kaster nyt lys over håbet om at genetablere togstoppet i Hovedgård.

Af Jørn Kildall

Hovedgård bibliotek dannede rammerne for et afgørende møde mandag den 4. september. Med på listen over deltagere var blandt andet Folketingspolitiker Thomas Monberg (S), formanden for Hovedgård Lokalråd Ejvind Olsen, Flemming Iskov Hovedgård Lokalråd og Jan Koborg Olsen, byrådspolitiker (S) fra Oplandsudvalget-Horsens Kommune.

Søgen efter politisk støtte

Fokus for mødet var, hvordan man bedst muligt får projektet om togstop i Hovedgård på den politiske dagsorden. Monberg lovede at tage sagen op med relevante kontakter i Folketinget, og undersøge muligheden for, at projektet nævnes i Infrastrukturplanen 2035.

Tidligere drøftelser

Oplandsudvalgets tidligere møde den 17. august 2023 blev også bragt op. Her havde udvalget besluttet at udarbejde nyt materiale til støtte for den politiske proces.

Kriterier for genåbning

Hvad kræver det at genåbne en togstation? Dette blev også drøftet. Hovedgård Lokalråd efterlyste klare kriterier fra Oplandsudvalget om, hvad der konkret kræves for en sådan genåbning.

Overordnede betragtninger

Mødet fremhævede, at det ikke kun handler om antallet af daglige brugere. For at skabe fornyet politisk interesse for et togstop i Hovedgård, skal der lægges vægt på direkte politisk kontakt og involvering af centrale lokal- og landspolitiske skikkelser.

Jan Koborg Olsens perspektiv

Byrådspolitiker Jan Koborg Olsen understregede betydningen af et togstop for Hovedgård, især med tanke på arbejdspladser som skoler og plejehjem i området. Han påpegede desuden, at en effektiv kollektiv trafik kan bidrage betydeligt til klimaindsatsen ved at reducere CO2-udledningen.

Den fortsatte kamp for togstop i Hovedgård er klart vigtig for byens udvikling og borgernes trivsel. Mødet på biblioteket var et vigtigt skridt i denne retning, men der ligger stadig et stort stykke arbejde foran alle involverede parter.

Tidshorisont

Spørgsmålet om hvornår stopper regionaltoget i Hovedgård er meget relevant, og kommer altid op i debatten. For nuværende kan vi ikke svare på spørgsmålet. Arbejdet med elektrificering og implementering af nyt signalsystem skal være afsluttet, før en genåbning af Hovedgård Station vil være realistisk.
 

Lignende artikler

Jørn Kildall

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023