Trivsel og tid til den enkelte elev er altafgørende for læring.Annette Schulz Jensen
Byrådskandidat, Det konservative Folkeparti, Horsens

Den nye skolereform er blevet evalueret og viser, at den ikke har haft den ønskede effekt. Det kommer ikke som nogen overraskelse, når man selv er skolelærer - det har været tydeligt længe.

Af Annette Schulz Jensen
Byrådskandidat, Det konservative Folkeparti, Horsens
Bleldvej 40, Horsens

Som byrådskandidat for Det konservative Folkeparti, vil jeg arbejde for, at vi i Horsens kommune får lavet et ”service-eftersyn” på skoleområdet, så vi kan få en endnu bedre folkeskole. Jeg mener, vi bør kigge på den understøttende undervisning, som i alle undersøgelser viser, ikke fungerer supergodt. Lad os i stedet anvende ressourcerne til fx to-lærersystem i den fagspecifikke undervisning. 

Ligeledes mener jeg, målstyringen i folkeskolen er for voldsom. Vi skal passe på, at undervisningen ikke bliver for instrumentel. Hele tiden skal elevernes og lærernes arbejde måles og vejes. Man skal huske, at ”grisen bliver ikke tungere af at blive vejet igen og igen”. Børn er forskellige, skoler er forskellige - lad nu den enkelte skole få større frihed til at skabe god skole for netop den børnegruppe, der hører til hos dem.

Jeg vil også kæmpe for færre elever pr. klasse. 28 elever i en klasse er for mange - og så bliver der fra kommunens givet dispensation, så der i nogle folkeskoleklasser sidder 29-30! Hvordan skal en lærer på 45 minutter nå at høre, se og forstå hver eneste elev i klassen? Hvis vi vil sikre god trivsel og plads til læring hos alle elever, så kræver det mere tid til andet end fagfaglig undervisning og derfor færre elever pr. klasse. Lad os i stedet kigge på antallet af elever pr. klasse. Jeg ved af erfaring, at skal mine elever opnå den bedst mulige læring og gode fagfaglige resultater, så kræver det, at de trives. Dårlig trivsel betyder dårligt overskud til læring. Men det kræver, at læreren har det nødvendige overskud/tid til at lave trivselsarbejde. Evalueringsresultatet viser, at kun 58% af udskolingselever har høj trivsel. Det må vi kunne gøre bedre - det er jo kun halvdelen!

For mig er vejen til at styrke trivslen i en klasse og for den enkelte elev bl.a. gennem bevægelse. Gennem bevægelsesaktiviteter styrkes klassens fællesskab og oplevelse af ro og orden. Og glem ikke, at mange lærer bedst gennem kroppen. Derfor ønsker jeg, at der fortsat skal være forventning og krav til skolerne om, at bevægelse skal være en naturlig del af den fagfaglige undervisning. Men for det kan lykkes, bør vi som kommune kigge på skolernes faciliteter. Vi skal have kigget på udeområderne, så de bliver opgraderet og inspirerende. Udeområderne skal giver naturlig lyst til bevægelse og fysisk aktivitet. Lige nu halter det på mange skoler. Der skal tilføres ressourcer, så bevægelse kan opprioriteres. Rammerne skal forbedres.

Jeg vil glæde mig til at være med til at gøre en forskel og give skolerne endnu bedre muligheder for at skabe trivsel på en måde, der giver mening hos den enkelte skole. For at opnå endnu større læring, ja så skal trivslen hos alle være vejen dertil.

Annette Schulz Jensen

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021