Vejdirektoratet fremmer biodiversitetenMed et par ganske simple greb vil Vejdirektoratet forbedre levemulighederne for insekter og blomster langs de danske motorveje og landeveje: Græsset bliver fremover slået på et andet tidspunkt og i en anden længde.

Af Vejdirektoratet

Når græsslåmaskinerne fra 2022 tøffer afsted i vejkanterne, vil det være om foråret i stedet for om efteråret – ligesom maskinerne vil have nye indstillinger for klippehøjder.

Det kan lyde som ubetydelige ændringer, men faktum er, at disse justeringer vil give langt bedre betingelser for blomster og insekter, fordi de trives bedst i græs af varierende længder.

”Vejdirektoratets nye initiativ er et godt og vigtigt skridt i den rigtige retning mod mere biodiversitet i Danmark. Græsarealerne langs statsvejene udgør cirka 35 millioner kvadratmeter, så selv små tiltag vil have en stor effekt. Biodiversiteten i den danske natur har længe været udfordret, og derfor skal vi gribe alle chancer for at forbedre naturens vilkår. Derfor vil regeringen også afsætte 150 millioner til at fremme biodiversitet lags vores veje og jernbaner,” siger transportminister Benny Engelbrecht.

Den mere varierede flora vil ikke mindst være til gavn for bierne, der er hårdt pressede af den ensartede flora herhjemme. Derudover vil det have stor betydning for fuglelivet, at der kommer flere insekter, som de kan spise.

”Når vi slår græsset om foråret i stedet for om efteråret, giver vi de forskellige blomstrende urter meget bedre mulighed for at vokse og brede sig, og det giver flere levesteder for insekter og dermed en mere rig natur,” siger Christina Steenbeck, som er biolog i Vejdirektoratet.

”Det er i den forbindelse vigtigt, at de grønne arealer ikke bliver for ensartede,” siger hun. ”De skal helst være ujævne, have forskellige græshøjder og nogle steder have huller i græsdækket, så der er lidt bar jord til de planter, der har brug for det. Så det går ikke længere at indstille græsslåmaskinen til én højde og så bare fræse derudaf.”

Det højere græs vil ikke gå ud over trafiksikkerheden, fordi vejkanterne opdeles i to zoner, hvor zonen tættest på vejen klippes helt kort, og i zonen lidt længere fra vejen holdes det højere.

Fokus på bæredygtighed i driften af vejene

Den nye praksis for græsslåning er en del af Vejdirektoratets store driftsudbud, som netop er blevet offentliggjort. Driftsudbuddet skal udvælge de virksomheder, der fra 2022 skal stå for den løbende drift af statsvejene. Det gælder blandt andet renholdelse, reparationer af asfaltbelægninger og skilte, drift af trafikledelsessystemer og græsslåning.

Som noget nyt fokuserer udbudsmaterialet på bæredygtighed, både i form af hvordan vi gennemfører driften af vores grønne arealer, så der skabes mere biodiversitet, og muligheden for at indføre CO2-reducerende tiltag.

”Vi har stort fokus på hele spørgsmålet om bæredygtighed, både i forbindelse med udbudsprocessen og den efterfølgende udførsel af de konkrete driftsopgaver. Det er vigtigt for os, at de store veje herhjemme drives og holdes i god stand på en måde, der harmonerer med den grønne omstilling,” siger Michael Ebbesen, områdechef for drift og vedligeholdelse i Vejdirektoratet.

Langt, sejt træk

Christina Steenbeck glæder sig til at følge nøje med i, hvordan biodiversiteten langs vejene udvikler sig de kommende år.

”Det vil være et langt, sejt træk, hvor vi år for år vil se flere arter blomstre frem. Vi vil holde øje og løbende følge op på, om tiltagene har den forventede effekt,” siger hun.

Vejdirektoratet

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Vi er ikke som de andre
27. mar 2024