Corona har sat fart på videokonsultationer på hospitalerne(pr-foto)

Mødet mellem en patient og et hospital i Region Midtjylland sker langt oftere digitalt nu end før coronapandemien. Antallet af videokonsultationer er på to år vokset fra 115 til 1200 hver måned.

Region Midtjyllands satsning på at digitalisere mødet mellem patient og hospital har opnået markante fremskridt de seneste to år.

Særligt nye muligheder for nemt at rykke fysiske konsultationer til video via mobil og computer har betydet, at antallet af videokonsultationer er steget fra 115 om måneden til i dag at ligge stabilt på ca. 1200-1300, viser en ny opgørelse over udviklingen i brug af videokonsultationer.

Som den første region i landet lancerede Region Midtjylland i 2019 en ny patient-app, MineAftaler, der folder videokonsultation, selvbooking og en digital patientassistent til hospitalsbesøget ud på borgernes mobiltelefoner og iPads.

Ifølge regionsrådsformand Anders Kühnau har corona på mange måde været en enorm stresstest af hele sygehusvæsenet. I perioder under de månedlange nedlukninger har antallet af videokonsultationer været helt oppe i omegnen af 5000 per måned, viser dataudtræk. Pandemien har vist potentialet i den digitale satsning på regionens hospitaler. 

- Under nedlukningerne kunne hospitalerne fastholde kontakten med rigtig mange patienter, fordi vi hurtigt kunne omstille os til kraftig forøgelse af bl.a. videokonsultationer. Det har betydet, at vi trods corona-begrænsninger har været i stand til at gennemføre en lang række af de konsultationer, som ellers ville være blevet udskudt, siger Anders Kühnau.

- Særligt videokonsultationer er blevet taget utroligt positivt imod hos mange patienter, som direkte oplever, at mødet med hospitalet er blevet nemmere og mere fleksibelt. Nogle fordi de f.eks. sparer timers transporttid til en undersøgelse, der måske kun varer 10 minutter, og hvor de bare kan aktivere et link på en app på mobilen eller computeren. Tallene taler jo for sig selv, siger Anders Kühnau.

Fra tiden lige før de første nedlukninger viser opgørelsen fra Region Midtjylland, at antallet af videokonsultationer i regionen lå på ca. 115 om måneden. Men fra marts 2020 voksede udbredelsen markant og toppede i vinteren 2021 med op til 5000 konsultationer om måneden. I hele perioden er brugen af videokonsultationer dog mere end tidoblet og ligger nu stabilt på 1200-1300 om måneden.

Mange ønsker virtuelle møder

De positive erfaringer med bl.a. videokonsultation, som Region Midtjylland og ikke mindst patienterne har oplevet det seneste år, er resultat af et målrettet samarbejde mellem regionen og it-virksomheden Capgemini Danmark, som i mere end 25 år har leveret it-systemer til danske hospitaler.

Her ser Annette Spicker, chef for bl.a. videoløsninger, også eksemplet fra de midtjyske hospitaler som et billede på en generel tendens, hvor sygehusvæsenet herhjemme i stigende grad går fra fysisk til virtuelt møde med patienterne - på de områder, der oplagt og trygt kan drives mere digitalt.

- Det her er et billede på, at nogle dele af Danmark er rigtig langt fremme med at digitalisere mødet mellem hospital og patient. Vi oplever en stigende efterspørgsel på digitale løsninger generelt i hospitalssektoren, der sætter patienter og deres individuelle behov i centrum for behandlingen – lidt populært sagt, rykker hospitalet og behandlerne hjem til patienterne, men samtidig også gør hverdagen lettere for sundhedspersonalet, forklarer hun.

Anders Kühnau ser fortsat et stort potentiale for personale og patienter i at fremme brugen af videokonsultationer i hverdagen.

- I regionen har vi et mål om at bruge videokonsultation alle steder, hvor det er muligt, trygt og sikkert. I øjeblikket er mange afdelinger i gang med at forberede sig på videokonsultationer. Jeg forventer, at flere medicinske specialer snart vil bruge videoteknologi i samspillet med patienterne, siger Anders Kühnau.
 

Region Midtjylland

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023