Debat: Lund i byrådetNiels Peter Bøgballe, Byrådsmedlem og byrådskandidat (S)

Det går rigtig godt i Lund. I de otte år jeg har siddet i byrådet, har Lund og omegn udviklet sig meget. Flere vælger vores område og fællesskab til. Det giver flere i foreningerne, gode betingelser for et lokalt handelsliv og grundlag for at udvide skole, børnehave, dagpleje og vuggestue.

Af Niels Peter Bøgballe, Munksbakke 33, 8700 Horsens, Byrådsmedlem og byrådskandidat (S)

Derfor er jeg også stolt over at have været med til at finde 29,5 mio. kr. til at udvide og renovere Lundskolen, få belysning på cykelstien mellem Lund og Horsens, beslutte en opgradering og sikring af Langgade, udvide hallen, få en ny kunstgræsbane og beslutte en helhedsplan for Lund-området, som lokalrådet arbejder ihærdigt for at føre ud i livet.

Hvis jeg bliver valgt til byrådet for en periode mere, vil jeg arbejde for bedre infrastruktur til og fra Lund til motorvejen og Horsens; en trafikal plan som gør det mere sikkert og binder byen bedre sammen; at et nyt byråd holder fast i at renovere og udvide Lundskolen; flere grønne områder; at eventuelle kommende nye udstykninger følges med flere penge til kapaciteten i vuggestue, dagpleje, børnehave og vuggestue.

Hvis jeg bliver genvalgt, vil jeg i en ny periode arbejde for at Lund er højt på dagsordenen på Rådhuset.
 

Niels Peter Bøgballe

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021