Debat: Nu kan det være nok - Stranden er for os alle!Allan Skou Larsen, ppstillet for Enhedslisten til kommune- og regionsvalget

Der er rod på stranden mellem Langelinie og Sundet og det er meget svært for borgerne at gå på stranden. Nogle matrikelindehavere har åbenbart gennem årene fået den opfattelse, at stranden kun er for dem. Der er bygget broer, som spærre. Der ligger både og rod på stranden, der er betontykke mure, der udvider haverne og optager stranden. Der er ulovlige privatskilte og indhegning.

Af Allan Skou Larsen, Svalevej 17, Horsens
Opstillet for Enhedslisten til kommune- og regionsvalget

Det så vi på en af mine 10 valgkampsture rundt i kommunen (se turkatalog på Østbirk Avis hjemmeside). Vi kunne ikke gå på stranden til Sundet, selv om det var lavvandet. Vi blev stoppet af spærringer.

I budget 2022 fik Enhedslisten vedtaget en undersøgelse af, om der kan skabes forbindelse for bløde trafikanter helt til Husodde. Vi peger på en strandsti til Sundet.

Kommunen skriver selv i deres regelsæt om godkendelse af broer, at disse ikke må vanskeliggøre almenhedens færdsels- og opholdsret… og at opsætning af skilte, med formålet at hindre offentlig adgang er forbudt.

I Naturbeskyttelsesloven er der et tilfælde, hvor en privat husejer må hegne stranden ind: Nemlig huse der siden 1916 ubrudt har haft have helt ned på strandarealet. Sådant et tilfælde kan jeg ikke finde. Der er strandarealer, der også visuelt snyder til at tro, at området er privat. Der må ryddes op i rodet, kommunen må tage affære og lave en strandsti for alle borgere – vi har alle ret til stranden!

Allan Skou Larsen

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Østbirk Kirke
29. maj 2024