Debat: Togstop i Hovedgård handler også om byudviklingNiels Povlsgaard, byrådskandidat for Venstre

De politiske partier har efterhånden alle været forbi Hovedgård Station. Der er bred enighed om, at et togstop rummer store muligheder for Hovedgård og hele den nordøstlige del af Horsens Kommune. 

Af Niels Povlsgaard
Engvangen 7, 8732 Hovedgård
Arkitekt, medlem af Hovedgård Lokalråd, byrådskandidat for Venstre

Den kollektive trafik vil blive styrket, og sammen med en plan for, hvordan busforbindelserne i de mindre byer omkring Hovedgård fastholdes, vil togstoppet sætte en ny dagsorden for øget bosætning i Hovedgård. 

Det er tiltrængt. Hvis man kigger på udviklingen igennem de seneste 10 år, så er bosætningen i Hovedgård ved at gå i stå. Ifølge kommunens tal, ligger befolkningstilvæksten igennem de seneste 10 år på 6,6 procent. Den gennemsnitlige vækst for kommunen i samme periode ligger på 11,3 procent, og dermed er Hovedgård langt bagefter en række af de sammenlignelige oplandsbyer.

Der skal ikke være en eksplosiv vækst Hovedgård på niveau med Egebjerg (47%) eller Lund (55%). Hovedgård har altid haft et stærkt fællesskab som er funderet i et velfungerende og mangfoldigt foreningsliv. Det stærke sammenhold i byen skal bevares, sammen med nærheden til naturen og landskabet omkring byen. 

Men biblioteket og butikslivet skal også bevares, ligesom skolen og børnepasningstilbuddene skal styrkes. Derfor er det vigtigt, at der sættes flere og mere ambitiøse mål for bosætning i Hovedgård, hvor byen i en harmonisk vækst kommer på niveau med de øvrige oplandsbyer. 

En opdateret udviklingsplan for Hovedgård bør derfor prioriteres højt af det nye byråd, og det vil jeg arbejde aktivt for, hvis jeg bliver valgt. Der skal styr på trafikken igennem hovedgaderne, og industriområdet skal have en ny vejforbindelse udenom butikscentret og de eksisterende knudepunkter til landevejen. Derfor skal kommunen investere i infrastrukturen.

Der skal også fokus på nye områder til byudvikling i Hovedgård. Der er efterhånden få nye byggegrunde tilbage, og der kan nemt gå flere år, inden det er realistisk at have nye klar, da fremtidige områder skal projektudvikles først. 

Togstoppet vil medvirke til øget bosætning, og på sigt bliver det måske naturligt med en østlig udvidelse af Hovedgård. Det ser jeg positivt på, for herved kan Hovedgårds østlige bydel, på den anden side af banen, blive bundet bedre sammen med resten af byen, med stationen som det naturlige bindeled.

Det på tide, at debatten om udviklingen af Hovedgård for alvor kommer i gang.
 

Niels Povlsgaard

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021