Debat: Trafikplan. Nej til defensiv plan for busdriftenPaw Amdisen, byrådsmedlem for SF

På vores seneste byrådsmøde behandlede vi ”Kollektiv Trafikplan 2023”. En plan, som har været på tegnebrættet siden forligspartierne i budgetaftalerne for 2018 og 2019 fremsatte ønske om ”at gentænke den kollektive trafik i kommunen”.

Af Paw Amdisen, Hindbærhegnet 8, Horsens, byrådsmedlem for SF

Desværre var der ikke megen gentænkning over den plan byrådet blev præsenteret for. Et par oplagte unoder var heldigvis sorteret ud af planen på baggrund af de mange indgivne høringssvar. Bl.a. ideen om en busvendeplads på Højvangsskolens parkeringsplads.

Men desværre så bestod det meste af ”gentænkningen” i planen i, at serviceniveauet for busdriften for især Sydbyen i Horsens forringes ved, at ordinær busdrift erstattes af Fleksbus-drift.

For at tage et konkret og for mig lokalt eksempel, så vil der for ruten E/EF, der bl.a. dækker det store byudviklingsområde Østerhåb mellem Torsted og Hatting, ske en halvering af de ordinære busafgange i dagtimerne. I stedet for den nuværende halvtimesdrift kan der som et supplement til den nu timevise busdrift (senest en time før afgang) bestilles en Flexbusafgang mellem de ordinære afgange. En klar forringelse, som reelt vil mindske mobilitetsmulighederne for lokale borgere, og som derfor vil føre til endnu dårligere tilslutning til den kollektive trafik i området. Hvilket flere høringssvar da også gav klart udtryk for.

Forud for byrådsmødet havde jeg også stillet en række spørgsmål til ordningen med Flexbus, som har været omdiskuteret i forhold til de arbejdsvilkår, der køres under (i marts 2020 havde kun 25 ud af de 48 selskaber, der kørte Flexbus for Midttrafik tegnet en overenskomst med 3F). Her blev jeg dog forsikret om, at Midttrafik løbende følger op på, at der bliver kørt på overenskomstmæssige vilkår.

Det endte dog stadig med, at jeg og SF måtte stemme imod den samlede plan, som vi opfatter som alt for defensiv. Vi risikerer nu, at færre og ikke flere vil bruge den kollektive trafik frem for bilen. Forhåbentlig vil vi i senere planlægning for den kollektive trafik kunne rette op på dette, men i SF undrer vi os over hvorfor vi ikke kunne lave en offensiv gentænkning i første omgang?
 

Paw Amdisen

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Keramiker Stine Orle i Stensballe
19. apr 2021