Debat: Udvikling af alle kommunens landsbyer og lokale centerbyerJørgen Korshøj, Byrådsmedlem for Venstre

Som formand for udvalget vedrørende udviklingen i lokalsamfundet er jeg meget enig med den socialdemokratiske byrådsmedlem Ellen T Schmidt, at det er en fantastisk og dejlig udvikling som ses i Brædstrup. Områdefornyelsen er kommet rigtig godt i gang. Det har medført andre investeringer som også kan ses i byen. 

Af Jørgen Korshøj, Byrådsmedlem for Venstre
Havrevangen 19
8740 Brædstrup

Boligforeninger og private investorer er godt i gang med at etablere boliger både som lejeboliger og ejerboliger. Socialdemokratiet vil se på nye områder i Brædstrup til byudvikling og det er helt i tråd med Venstres ønsker for Brædstrup og vi vil også se på, om der er arealer nok ved Erhvervsparken Virkefeltet.

Jeg kan se flere områder i Brædstrup, hvor det vil være helt oplagt at lave byfortætning, det kunne være ved det gamle sygehus og et par andre steder i byen. Denne fantastiske udvikling, som vi ser i Brædstrup, vil Venstre gerne overføre til de andre lokale centerbyer i kommunen.

I Østbirk, Gedved og Hovedgård har borgerne vist en fantastisk vilje og kampgejst til at indsamle penge til udvidelse af deres idrætsanlæg. Det er byer, hvor vi også har mulighed for at lave område fornyelse og få mere gang i byudviklingen.

Venstre vil udvikling i hele kommunen. Ved sidste års budgetforhandlinger var en af Venstres forslag, at der efter næste kommunalvalg, skal nedsættes et stående udvalg med fokus på udvikling af vores lokale landsbyer og Centerbyer. Vi har mange fantastiske landsbyer og lokale centerbyer, som Venstre vil udvikle sammen med lokalbefolkningen.

Jørgen Korshøj

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Seneste video

Borgmester Peter Sørensens virtuelle nytårskur
03. jan 2021