Få støtte til en varmepumpeDer er flere muligheder for støtte til en varmepumpeinstallation. Derfor er det vigtigt at få god vejledning i forhold til ens behov. Foto: Ole Hartmann Schmidt.

Overvejer du som boligejer at skifte den gamle varmekilde ud med en varmepumpe, så er der god mulighed for at søge tilskud til installationen. Der er blandt andet en ny pulje klar den 1. april, som man kan søge fra.

Af OK

Det kan være en jungle at finde ud af, hvilke muligheder du som boligejer har, hvis du overvejer at skifte din nuværende varmeinstallation ud med en mere miljøvenlig udgave, som f.eks. en varmepumpe. Energiselskabet OK giver her noget viden videre omkring mulighederne i øjeblikket, og hvordan I kommer videre med planerne.

”Vi vil meget gerne hjælpe boligejerne videre i deres interesse for en varmepumpe. Efter 12 år på markedet, har vi god erfaring og kan både tilbyde professionel rådgivning, installation og service efterfølgende,” siger markedschef i OK, Klaus Kjær, som understreger, at mange boligejere ofte er i tvivl om mulighederne for finansiering, når man overvejer at erhverve sig en varmepumpe. Derfor er det ekstra vigtigt at kontakte en virksomhed, der ligesom OK har solid viden og erfaring med varmepumper. Der er blandt andet mulighed for kontantkøb, leasing, varme på abonnement eller lån.

Bygningspuljen

Denne pulje skal kunderne selv søge om støtte fra. Man kan få mellem 20.000 og 30.000 kr. i støtte alt efter, hvor stor boligen er.

”Ønsker I del i puljen, er det dog vigtigt, at I får tilsagn om støtte, inden installationen foretages. Vi guider naturligvis gerne i forbindelse med besøg hos kunden,” siger Klaus Kjær.

Det er boligejere, der opvarmer huset med olie, gas, træpiller eller el, som kan søge støtte gennem denne pulje. Ønsker I at skifte fra gas til en varmepumpe, anbefaler Klaus Kjær, at I ser på jeres forbrug. Har boligen kun et lille forbrug, kan der være en fordel i at vente til med at skifte, mener han, medmindre anlægget ikke fungerer. 

I forhold til finansieringen giver puljen støtte til forskellige købsmuligheder. Dog ikke varme på abonnement, eller ”OK Nærvarme”. Den mulighed åbner Skrotningsordningen, som bliver beskrevet herunder dog op for.

Skrotningspuljen

Skrotningspuljen kommer boligejerne til gode, fordi den giver prækvalificerede virksomheder, som blandt andet OK, støtte og mulighed for fortsat at tilbyde boligejerne varme på abonnement. Ordningen skal motivere boligejerne til at skrotte oliefyret eller gasfyret til fordel for en mere miljøvenlig løsning. OK’s varme på abonnement hedder OK Nærvarme. 

”Da OK er prækvalificeret til at få støtte via denne ordning, kan vi fortsat tilbyde vores kunder at abonnere på sin varme og ikke investere i selve varmepumpen. Her betaler du et mindre opstartsbeløb og derefter for det antal kWh, varmepumpen bruger – som en abonnementsordning,” siger Klaus Kjær og fortsætter:

”Vi sørger for installation, drift samt efterfølgende service og vedligehold. På den måde skal boligejeren ikke ud at finde et beløb på over 100.000 kr. for at komme i gang, men kan relativt billigt komme i gang og pengene er hurtigt tjent hjem ved den besparelse, der er på fyringsolien.”

Det kan godt betale sig

Investeringen i en varmepumpe giver også god mening, hvis man tager de økonomiske briller på og ser det i en større kontekst.

”Du skal kigge lidt længere frem end den investering, som ligger her og nu,” siger Klaus Kjær og fortsætter: ”En varmepumpe ændrer eksempelvis energimærket i ens hus, og over nogle år er investeringen hentet hjem på grund af billigere drift sammenlignet med for eksempel fyringsolie.”

Selvom de nye muligheder for støtte til installationen forventeligt rokker ved beslutningen, er økonomien en af de mest tungtvejende årsager til, at boligejerne ikke skifter den gamle varmekilde ud med en varmepumpe. Det er både selve varmepumpen og installationen, som boligejerne måske kan synes er for dyr. Derfor er det en fordel, at man har flere muligheder for finansiering – både hvis man ønsker at eje varmepumpen, leje den eller få varme på abonnement. Her peger Klaus Kjær på, at det er vigtigt at tale med en erfaren rådgiver og installatør som OK, da den finansiering, du ønsker til din varmepumpe, også betyder noget for støttemulighederne.

Han understreger, at det er forskelligt, hvilken løsning boligejerne vælger. Har man interesse i at høre mere, kan OK rådgive og har mange års erfaring med installationer og et professionelt set up i ryggen.

Det er vigtigt at få den varmepumpeløsning, som passer til ens behov. Foto: Ole Hartmann Schmidt.

Faktuelt om puljerne:

Bygningspuljen: Søges af boligejeren selv og giver op til … kr. i støtte til installationen. Det gælder installationer, hvor boligejeren konverterer fra olie, gas, træpiller eller elvarme. Kunden kan benytte forskellige finansieringsløsninger. Dog er varme på abonnement ikke en mulighed, hvis man ønsker støtte gennem bygningspuljen.

Skrotningspuljen: En håndfuld virksomheder, heriblandt OK, er prækvalificerede til denne pulje, hvor virksomheden kan søge støtte pr. varmepumpe, der installeres under konceptet Varme på abonnement. Det giver boligejerne mulighed for at betale for sit varmeforbrug og ikke varmepumpen, herunder installation, drift og service.

Lignende artikler

OK

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021