Gode affalds-idéer kan få støtte(arkivfoto)

I 2020 støttede Horsens Kommune fire forskellige projekter, der alle havde fokus på genbrug og bæredygtighed. Nu er kommunens affaldspulje for 2021 klar til at blive fordelt.

Har du en god idé til, hvordan vi i Horsens Kommune genbruger eller genanvender endnu mere affald? Så kan du måske få del i den affaldspulje, Horsens Kommune snart fordeler.

Affaldspuljen er på i alt 100.000 kr., som fordeles med 50.000 kr. i foråret og 50.000 kr. til efteråret. Pengene gives til projekter, der bidrager til nye idéer inden for affaldsområdet.

- Målet med affaldspuljen er at støtte projekter, der på forskellige måder engagerer horsensianerne og bidrager med nye idéer til, hvordan vi f.eks. kan sortere, genbruge eller genanvende endnu mere affald. Vores håb er selvfølgelig, at de forskellige initiativer på sigt betyder, at endnu mere affald i Horsens Kommune bliver genbrugt eller genanvendt i stedet for at gå tabt, forklarer Elena Sophia Kaarup-Christensen, projektleder i Affald og Genbrug i Horsens Kommune.

Bæredygtig ombygning af kirke

Sidste år blev puljen fordelt mellem fire projekter, der havde hver sin målgruppe. Et af projekterne var et innovationsforløb på VIA University College i Horsens, som netop er blevet gennemført. Under forløbet har ca. 90 danske og internationale studerende, der læser til bygningskonstruktør, arbejdet med, hvordan Getsemane Kirke i Houmannsgade i Horsens kan bygges om.

I ombygningen har de studerende skullet tage højde for, hvordan kirken kan blive et større samlingspunkt for byen, samt hvordan der kan bruges så mange genbrugsmaterialer som muligt.

Èn af grupperne foreslog bl.a., at en stor trappe op til kirken kan fungere som ny indgang og samlingssted, og at overskydende materialer fra andre renoveringsprojekter i Horsens kan genbruges i ombygningen af kirken. Jette Steenskov var en af de studerende, der præsenterede projektet.

- Det har været rigtig lærerigt at arbejde med bæredygtighed og genanvendelse af byggematerialer, og det er vigtigt, at vi forholder os til det af hensyn til vores miljø og de kommende generationer. Vi foreslog bl.a at genbruge sten fra udskiftningen af belægningen på Søndergade til den nye trappe ved kirken, fortæller Jette Steenskov.

Elena Sophia Kaarup-Christensen har sammen med undervisere fra VIA og præsten i kirken fulgt de studerendes arbejde fra sidelinjen og givet gode råd og sparring om genbrug af byggematerialer.

- Det har været spændende at følge de studerendes arbejde og at drøfte bæredygtig ombygning med dem. De her studerende er jo netop nogle af dem, der fremover skal ud og arbejde med renoveringer, ombygninger og nedrivninger, så derfor giver det god mening at arbejde med de kompetencer, siger Elena Sophia Kaarup-Christensen.

En fælles opgave

Foruden VIA's projekt fik Foreningen Grøn Fest tilskud til at afholde en skraldeindsamling, Social Craft fik tilskud til at købe en symaskine til reparation og genbrug af tekstil, og Højvangskolen fik tilskud til at gennemføre "Genbrugsdage" for ca. 400 børn i 1.-3. klasse, der bliver afholdt i april i år.

Fra den 22. februar til den 5. april 2021 kan der søges om støtte fra affaldspuljen til nye projekter. Både private, institutioner og foreninger er velkomne til at søge.

- Bæredygtighed og cirkulær ombygning står højt på dagsordenen i Horsens Kommune. Som kommune kan vi gøre rigtig meget, men vi vil selvfølgelig gerne have så mange horsensianere som muligt til også at bakke op om den grønne dagsorden og komme med gode idéer og inspiration til, hvordan vi kan blive endnu bedre. Det er en opgave, vi skal være fælles om at løfte, for kun på den måde kan vi opnå de største gevinster, siger Marie Lindberg Tefre, afdelingsleder i Affald og Genbrug i Horsens Kommune.

Er du interesseret i at søge penge fra puljen, kan du læse mere og søge her:
www.horsens.dk/Fritid/ForeningerOgTlladelser/Puljer#Affaldspulje

Lignende artikler

Horsens Kommune

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Hilsen til forårssolen
25. feb 2021