Horsens Kommune styrker den grønne omstilling med 245 nye ladestandereBilledtekst: Der bliver skubbet godt på den grønne omstilling med mange nye ladestandere i Horsens Kommune. Foto: Hanne Nielsen

Initiativet har til formål at gøre det lettere for bilister at vælge grønne transportalternativer og vil medføre en betydelig reduktion i kommunens CO2-udledning.

Af Jørn Kildall

Styrkelse af grønne transportalternativer

Med 245 nye ladestandere, herunder 18 hurtigladere, bliver det snart nemmere at være elbilist i Horsens Kommune. Dette er resultatet af kommunens seneste udbud på området, hvilket vil bidrage til den nødvendige infrastruktur for en bredere overgang til elbiler.

Ifølge Horsens Kommunes borgmester, Peter Sørensen, har udbuddet været en stor succes: "Vi er lykkedes med at lave et udbud, som har været attraktivt for operatørerne, og hvor vi samtidig sikrer, at vi får ladestandere, der er fordelt bredt geografisk over hele vores kommune."

Mål om klimaneutralitet i 2030

Horsens Kommune har ambitiøse klimamål, herunder en målsætning om at blive klimaneutral i 2030. Med transportsektoren som en af de største CO2-udledere er omstillingen til elbiler en vigtig del af denne strategi. En omstilling til 1 mio. elbiler i Danmark i 2030 vil medføre en reduktion i CO2-udledningen i Horsens Kommune på 26.000 tons om året. Det svarer til en reduktion i transportsektoren på 10,7 pct. i forhold til 2018.

Rikke Christensen, formand for Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget i Horsens Kommune, understreger vigtigheden af denne indsats: "Transport er den næststørste CO2-udleder generelt inden for vores kommunegrænse. Derfor er det så vigtigt, at vi får omstillet vores transport til grønnere alternativer."

Horsens modellen tiltrækker interesse

Den model, som Horsens Kommune har brugt i udbuddet, har vist sig særdeles effektiv og har tiltrukket interesse fra andre kommuner. Modellen inkluderer et krav om et minimumsantal af ladestandere, men belønner også operatører, der kan tilbyde flere ladestandere samt hurtigladere.

Peder van Roest Dahl, udbudskonsulent i Horsens Kommune, forklarer: "Vi er first-movers på den model, vi har brugt i udbuddene, og vi er blevet kontaktet af 10 andre kommuner, der gerne vil lade sig inspirere af vores måde at gøre det på."

Takket være denne model har kommunen formået at sikre hele 98 flere ladestandere end det oprindelige minimumskrav, hvilket understreger Horsens Kommunes dedikation til den grønne omstilling.
 

Jørn Kildall

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023