Insekt-oase virker tiltrækkendeDet 5000 kvm store areal ligger ved Ternevej 91 og støder op til Børnehaven Krokushaven og Spiren. Forventningen er, at der allerede i år vil titte forskellige blomster frem, mens blomsterengen til næste år vil stå i fuldt flor. I alt 15 forskellige blomsterarter, der i forvejen hører hjemme i Danmark, bliver sået på arealet. Foto: Horsens Kommune

Et stort græsareal ved Ternevej i Horsens bliver nu omdannet til en insekt-oase. Projektet er blot ét ud af en række biodiversitets-tiltag i Horsens Kommune, som ikke kun vil vokse i antal nye tilflyttere, men også i antallet af insekter.

Frøene til en farverig blomstereng, som både er smuk at se på, og som summer af bier og insekter, bliver tirsdag den 22. juni 2021 sået på et 5000 kvm stort areal ved Ternevej i Horsens.

Bag blomsterengen står Horsens Kommune, som i samarbejde med den lokale virksomhed "Let it bee" omdanner det nuværende græsareal til en blomstereng. Projektet skal sammen med en række andre biodiversitetstiltag sikre gode levesteder og føde til insekter.

- Rundt omkring i kommunen er vi i gang med en række forskellige biodiversitetsprojekter, og vi vurderer løbende, hvilke arealer der er relevante at inddrage. Det areal, vi nu sår vilde blomster på, ligger ved rigtig mange boliger i sydbyen og tæt på institutioner, skole, cykelsti og boldbaner. Dermed kan vi både gavne biodiversiteten og skabe et smukt område for beboerne i området, siger Charlotte Lyrskov, direktør for Teknik og Miljø i Horsens Kommune.

Masser af pollen og nektar

De frø, der nu bliver sået på arealet, er nøje udpeget af forskere fra Naturhistorisk Museum Aarhus. Det skyldes, at der på arealet bliver brugt en særlig metode, hvor græstørvet blot bliver vendt, pløjet og harvet, inden der bliver sået.

Christian Sune Hald fra Let it bee vurderer, at arealet i sydbyen giver gode betingelser for den nye blomstereng og dermed insekter samt fugle.

- Det er et godt, uforstyrret areal, som i forvejen passer sig selv. Samtidig er der noget volumen over det, som giver os mulighed for at så en god variation af blomster, hvilket er rigtig godt for insekterne. Der bliver masser af pollen og nektar, så insekterne kan finde føde, og når det hele er blomstret af til efteråret, vil der drysse frø af, så fuglene kan finde føde i efteråret og om vinteren, forklarer Christian Sune Hald.

Alle arealer tæller

Også mange andre steder i Horsens Kommune bliver der i øjeblikket sået bl.a. stauder, vild-engsblandinger og blomsterløg - alt sammen for at styrke biodiversiteten. Horsens Byråd vedtog i december 2020 en biodiversitetsstrategi, der skal skabe en rigere natur i Horsens Kommune. Sammen med kommunens deltagelse i konkurrencen om at blive "Danmarks Vildeste Kommune" er rødderne plantet solidt i jorden til at sætte fuldt fokus på en mere mangfoldig natur.

- Hvert enkelt areal, hvor vi gør noget for at forbedre biodiversitet, tæller. På arealet ved Ternevej skaber vi en tiltrængt insekt-oase med føde og levesteder til bier, sommerfugle og en masse andre insekter i et område mellem villakvartererne, der jo ellers primært er veje, bygninger og kortklippede græsarealer. Projektet vil være med til at sikre, at insekter i området klarer sig, og at de kan bevæge sig fra denne plet til en anden. Så hvert areal, der bliver bragt i spil, gør en forskel, og mange små arealer kan samlet set gøre en stor forskel for den bynære biodiversitet, forklarer Mette Lindgaard, biolog i Horsens Kommune.

Hun glæder sig til at følge projektet i den kommende tid.

- Projektet fungerer som test af en etableringsmetode, der skal give os erfaringer med, hvordan vi bedst skaber en varieret, naturlignende eng på de næringsrige lerjorde, vi har så mange af i kommunen. Det bliver spændende at følge udviklingen af arealet over de næste år, siger Mette Lindgaard.
 

Lignende artikler

Horsens Kommune

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Vi er ikke som de andre
27. mar 2024