Opbakning til flere cykelstierSøren Lind Jensen. Spidskandidat for Nye Borgerlige til byrådet i Horsens kommune

Et af de 50 punkter, som Nye Borgerlige går til valg på i Horsens kommune, og som kan læses på vores Facebookside, lyder ” Gradvis udbygning af cykelstier i de dele af kommunen, hvor cyklen bruges meget”. Det er fuldstændig i tråd med, hvad partierne bag kommunens budgetaftale for 2021 aftalte, nemlig at igangsætte en række cykelstiprojekter.

Af Søren Lind Jensen
Spidskandidat for Nye Borgerlige til byrådet i Horsens kommune

Når det er muligt at opnå bred politisk konsensus, så er det selvfølgeligt at foretrække. Problemet i Horsens kommune er, at det almægtige Socialdemokrati styrer tingene med hård hånd, og at alt er lagt til rette før byrådsmøderne. Alle argumenter, ligegyldige hvor gode de end er, fejes af bordet under byrådsdebatterne, da flertallet på forhånd er sikret godt bakket op af SF og delvist af Enhedslisten og Liberal Alliance afhængig af emnet. Rigtigt mange byggeprojekter i kommunen er skræmmeeksempler herpå.

Derfor er det selvfølgeligt glædeligt, når forslag kan finde opbakning iblandt alle partier som for eksempel udbygning af cykelstier i kommunen. Som den første påbegyndes cykelstien fra Østbirk til Horsens C i efteråret.

Selvfølgelig skal man fra oplandsbyerne Hovedgård, Gedved, Østbirk og Brædstrup kunne cykle til Horsens på velanlagte cykelstier. Det er med livet som indsats, hvis man f.eks. vil tilbagelægge strækningen Hovedgård-Horsens på cykel, hvilket jeg desuagtet har gjort en hel del gange.

Man må heller ikke glemme, at flere strækninger, som for eksempel cykelstien Horsens-Hedensted-Vejle flere steder trænger til renovering, hvilket de tre kommuner naturligvis bør kunne blive enige om at iværksætte

Det skal naturligvis hilses velkomment, hvis flere vil tage cyklen på arbejdet, for vil tage lidt af trykket af morgentrafikken i Horsens, som bliver kraftigt forværret efter sommerferien, når det nye Campus ved banegården tages i brug, uden at borgmesteren og hans parti har styr på den trafikale afvikling. Cykelstierne til oplandsbyerne er bare for sent indtænkt i den sammenhæng. 

At få flere borgere til at bevæge sig mere, altså det folkesundhedsmæssige aspekt, spiller naturligvis også en rolle ved anlæggelsen af cykelstier. Mentalt og fysisk har man det meget bedre, hvis man holder sig i nogenlunde god form, og samfundsfundsøkonomisk er der også milliarder at spare på sundhedsudgifterne.  

Søren Lind Jensen

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021