Tekstet gudstjeneste i Ørridslev kirkeØrridslev kirke

Kirkeudvalg Vest afholder i samarbejde med Høreforeningen i Horsens – Hedensted gudstjeneste søndag 19. marts kl. 11.00 i Ørridslev Kirke. Ved gudstjenesten er alle bønner, prædiken og salmer tekstet på en storskærm, der bliver sat op i kirken. Efter gudstjenesten byder Høreforeningen, Menighedsrådet i Ørridslev og kirkeudvalg Vest på en sandwich i våbenhuset.

Folkekirken har et særligt "beredskab" for personer med nedsat hørelse. At tage del i kirkelige handlinger handler i høj grad om at kunne høre, hvad der foregår kirken. Dette særlige arbejde hører under Kirkeministeriet og blev etableret i 1986.

Kirkeudvalget fungerer som et menighedsråd. Rådet består af 2 medlemmer fra hver region. Kirkeudvalget udgiver kirkebladet ” Hør Godt” som udkommer 4 gange om året. Der afholdes 24 gudstjenester om året.

Der er ca. 60 sognepræster fordelt over hele Danmark, som er videreuddannede til at varetage opgaven som kontaktpræst for mennesker med hørenedsættelse. Kontaktpræsten er uddannet til at kunne sætte sig ind i, hvordan det er at leve med et høretab, kende til konsekvenserne af at have et høretab. Kontaktpræst i Horsens Provsti er sognepræst Troels Bering, sognepræst i Voer Herreds pastorat.

Der er 2 landsdelspræster. En øst for Storebælt og en vest for Storebælt. Præst vest for Storebælt er Søren Skov Johansen. Søren skov Johansen prædiker ved gudstjenesten d. 19. marts.
 

Lignende artikler

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Østbirk Kirke
29. maj 2024