Debat: Lad fornuften sejreBirte M. Andersen medlem af Skanderborg Byråd

Af Birte M. Andersen, medlem af Skanderborg Byråd og næstformand i Kultur, Sundhed og Beskæftigelsesudvalget.

Jeg har igennem lang tid været engageret i registreringen og formidlingen af vores lokale kulturarv. Og derfor også i spørgsmålet om Anders Nielsens mindesten.

For mig at se står sagen egentlig som da jeg startede den. Nemlig omkring nogle principielle spørgsmål;

Mindestenen og anlægget er et kommunalt ansvar. Det daværende Dover Sogn har ved tinglyst skøde overtaget sten og anlæg og forpligtigelsen til at vedligeholde det fra Anders Nielsens enke Kirstine Nielsen, med nogle helt klare krav og forpligtigelser. Siden har den daværende Ry Kommune overtaget disse forpligtigelser. Ved den seneste kommunalreform er denne opgave uden ændringer eller forbehold gået videre til Skanderborg Kommune, da Ry indgik i den nuværende kommune struktur.

Og for mig er det da klart at Skanderborg Kommune med glæde skal påtage sig – på almenvældets vegne – at videreføre opgaven med at vedligeholde mindeanlægget.

Anlægget indgår som en del af det danske kulturlandskab. Det skal vi værne om. Det er i høj grad det, der gør vores skønne land, til det land, vi elsker.

Mindestenen har også stor lokal betydning, og bidrager i høj grad til den stærke identitetsfølelse, der er på egnen. Det skal vi da respektere og være stolte over.

For mig er sagen klar; Anders Nielsens Mindesten skal blive, hvor den er. Så kan vi overveje om anlægget skal føres tilbage til sin oprindelige udformning. Og der må meget gerne opsættes en informationstavle der fortæller historien om Kirstine og Anders Nielsen, Svejstrup Østergård, Dover Kirke og den Danske Andelsbevægelse.

Lad fornuften sejre, lad os bevare jordforbindelsen og et klart udsyn.

Birte M. Andersen

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021