Togstop i Hovedgård et skridt nærmereTirsdag morgen havde lokalrådet i Hovedgård sat borgmester Peter Sørensen stævne ved Hovedgård station til et pressemøde - det var frysende koldt, men nyhederne man skulle høre, kunne man varme sig på. En mulig genåbning af Hovedgård station er rykket nærmere og med en dugfrisk rapport i hånden om passagertallet på stationen ligger Hovedgård lunt i svinget.

Af Jørn Kildall

Man har fået udarbejdet en rapport om det forventede passagertal på Hovedgård station ved en genåbning af analysefirmaet Rambøll, og tallene sammenligner Hovedgård men andre aktive stationsbyer i samme størrelse og man når frem til at lidt over 800 passagerer vil benytte stationen til af- og påstigning hver dag.

Tallet er et middeltal og kan derfor svinge i begge retninger. Når der flest forventer man næsten 1000 passagerer – det skal nævnes at i rapportens har man ikke taget den nye bydel ved Nørrestrand med i beregningerne, og derfor må man forvente at det reelle tal kan blive større.

Lokalrådet smiler

Fra Hovedgård Lokalråd var Ejvind Olsen, Vagn Christensen og Martin Sørensen mødt op for at fortælle om den nye positive rapport. Den nye rapport er bestilt af transportminister Benny Engelbrecht, efter man afholdt et virtuelt møde med ministeriet i november.

- Grundlaget for beregningerne er taget fra de samme tal som transportministeriet anvender. Og vi har fået Rambøll til at lave estimatet for antallet af passagerer på Hovedgård station… og det svært ikke at smile når man ser dem, fortæller Ejvind Olsen.

Borgmesteren er optimist

Også borgmester Peter Sørensen udtrykte stor optimisme i forhold til at få toget til igen at stoppe i Hovedgård og konstaterede:
- Vi har et godt grundlag nu med denne analyse og vi fortsætter arbejdet. Vi ved at regeringen har en grøn dagsorden og at man gerne vil have flere over i den kollektive trafik. Et togstop i Hovedgård kan gøre byen endnu mere attraktiv for tilflyttere som kan komme på arbejde i Aarhus på ca. 20 minutter og det tager under 10 minutter at køre fra Hovedgård til Horsens Banegård.

Rapporten er ifølge borgmester Peter Sørensen allerede sendt videre til transportministeren og Folketingets transportudvalg, og han håber, at man vil se positivt på tallene og tage dem med ind i de kommende infrastrukturforhandlinger.

Er næsten klar til at tage i brug

Hovedgård Station blev åbnet i 1868 og nedlagt som station i 1974. Heldigvis står bygningen og perronen stadig og betragtes som værende i god stand. I rapporten som blev fremlagt, fremgår det at det indebærer minimale omkostninger at etablere stationens med perron, som skal forhøjes og forlænges. Der skal også etableres perron på østsiden, og der kan nemt etableres ekstra p-pladser på denne side.

Tålmodighed er nødvendig

Afslutningsvis sagde borgmester Peter Sørensen, at behandlingen af denne type sager godt kan tage 2 – 3 år og at man må væbne sig med en god portion tålmodighed.

- Fra Hovedgård lokalråd vil vi indkalde byens borgere til et virtuelt borgermøde allerede i uge 5, torsdag 4. februar kl. 19 og vi vil lægge rapporten ud på Hovedgård Lokalråds hjemmeside, afsluttede Ejvind Olsen.
 

Jørn Kildall

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Østbirk Kirke
29. maj 2024