Debat: Venstre budget 2021 - Velfærd og SundhedPå vegne af Venstres byrådsgruppe
Anne Lene Løvbjerg og Christa Skelde

Men vigtigst af alt, så skal pårørende være trygge, når deres nære er på plejehjem eller i en andet beskyttet tilbud. Derfor skal der oprettes brugerråd på alle plejecentre, så beboer og pårørende bliver inddraget i dagligdagen, så risikoen for omsorgssvigt mindskes og den sidste tid i livet bliver værdigt.

Brugerråd på plejecentrene. Beboere og pårørende skal inddrages langt mere i dagligdagen på vores plejecentre. Det vil give mere tryghed og mindske omsorgssvigt.

Det gode liv for ældre. Aktivitetscentrene skal styrkes. herunder Søndergården i Brædstrup.

Ensomhedskonsulenter. Konsulenter, som kommunens medarbejdere og borgere kan kontakte, hvis de oplever, at en borger er ensom. Gerne i samarbejde med Ældrerådet, Ældre Sagen og Sund By.

Fokus på trivsel og sygefravær i kommunen. Covid 19 ændrede arbejdsformen for mange kommunalt ansatte, men medførte samtidigt et lavere sygefravær. Det skal evalueres, så den gode udvikling kan fastholdes.

Personalepolitik. Supervision til alt personale, som arbejder med mennesker.

Sygefraværet er faldet og trivslen er steget blandt kommunale ansatte under Covid 19. Hvorfor? Det er oplagt at undersøge, så den gode udvikling kan fastholdes.

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Keramiker Stine Orle i Stensballe
19. apr 2021